Vi tränar organisationer och platser att förstå och göra innovationskultur

Använd Fika for Change

 

Kunder

 

Om oss

"The radicle is the first part of a seedling."

Radicle har lång erfarenhet av att leda och facilitera innovationsprocesser utifrån aspekterna samverkan och delaktighet. 

Med kompetens inom upplevelsedesign, employer branding och agil utveckling har vi ett helheltsperspektiv på hur organisationer och samhällen behöver arbeta för att bygga innovationskultur.  

 

Erfarenheter och aktuell forskning ligger till grund för all utveckling av våra metoder och verktyg inom Fika for Change.

 

Kontakt

Fanny Bergström Buller
070-279 19 69
fanny@radicle.se
Mathilda Hult
070-219 85 08
mathilda@radicle.se
Yasin Taib
070-456 71 00
yasin@radicle.se