Vi tränar organisationer och platser att förstå och göra innovationskultur

Förändrings

ledning

Vi tränar er organisation i att förstå och göra innovationskultur och främja intraprenörskap. Med utgångspunkt i tillit, lärande och mångfald stöttar vi er organisation genom utbildning, facilitering och reflektion. 

kom igång!

Ett första steg i att påbörja arbetet med att förstå att skapa innovationskultur är genom att lära sig mer. Genom en kombinerad föreläsning och workshop får ni insikt i viktiga nyckelfaktorer för att skapa innovationskultur. 

Fika for Change

Använd Fika for Change för att bygga tillit och lärande i er organisation.

Fika for Change TEAM: Startar upp team och bygger tillit utanför roller

Retro for Change:

Riktad reflektion för att generera lärande hos individer och team

Vi erbjuder

 

Testa Fika for Change

 

Kunder

 

På gång

 

Om oss

"The radicle is the first part of a seedling."

Radicle har lång erfarenhet av att leda och facilitera innovationsprocesser utifrån aspekterna samverkan och delaktighet. 

Med kompetens inom upplevelsedesign, employer branding och agil utveckling har vi ett helheltsperspektiv på hur organisationer och samhällen behöver arbeta för att bygga innovationskultur.  

 

Erfarenheter och aktuell forskning ligger till grund för all utveckling av våra metoder och verktyg inom Fika for Change.

 

Kontakt

Fanny Bergström Buller
070-279 19 69
fanny@radicle.se
Mathilda Hult
070-219 85 08
mathilda@radicle.se
Yasin Taib
070-456 71 00
yasin@radicle.se