Under 2019 har vi fokus på integration där vi genom dialogkonceptet Fika for Change vill bidra till fler möten mellan människor som inte möts i vardagen. I detta arbete söker vi ett partnerföretag som vill vara med och finansiera ett genomförande.

 

Kanske är ni ett företag som vill möta fler nysvenskar? Eller vill ni vara med och bidra med Fika for Change inom ramen för något pågående integrationsprojekt? Vi vill prata med dig om detta!

Drivhuset använde Fika for Change som samtalsverktyg för att skapa möten mellan nysvenskar och arbetsgivare.