top of page
grafiska element-07.png

Medarbetare

Vi stöttar er organisation i att bygga innovationskultur över tid med stöd av dialogkonceptet Fika for Change. Vi arbetar med faktorer som tillit, öppenhet och mod, där er organisation tillhandahåller innehåll och verktyg. Upplägget anpassas efter er organisation.

Exempel

Malmö Stad använde Fika for Change som verktyg i en nyorganisering där två förvaltningar med vardera 200 medarbetare blev en gemensam förvaltning.

 

Mölndals Stad använde Fika for Change som uppstart till en förmiddagsworkshop med fokus på vikten av samverkan över förvaltningsgränser.

Jag vill prata mer om detta!

Tack för att du hörde av dig!

bottom of page