Vi stöttar er organisation i att bygga innovationskultur över tid med stöd av dialogkonceptet Fika for Change. Vi arbetar med faktorer som tillit, öppenhet och mod, där er organisation tillhandahåller innehåll och verktyg. Upplägget anpassas efter er organisation.

Malmö Stad använde Fika for Change som verktyg i en nyorganisering där två förvaltningar med vardera 200 medarbetare blev en gemensam förvaltning.

 

Mölndals Stad använde Fika for Change som uppstart till en förmiddagsworkshop med fokus på vikten av samverkan över förvaltningsgränser.